cuongk6t's Blog

How they do that – step by step

9 bước hướng dẫn đổi tên cho tài khoản Paypal

leave a comment »Change-paypal[4][4]Có rất nhiều bạn khi đăng ký tài khoản Paypal bị lỗi tên đứng phía trước họ và tên đệm, chính xác phải đăng kí tài khoản paypal  tên bạn là Nguyễn Đình Chinh thì lại bị sai sót thành Chinh Nguyễn  Đình, việc điền chính xác tên phù hợp với CMND và các loại bill thanh  toán điện nước sau này paypal có thể yêu cầu. Khi bạn điền sai thì có thể yêu cầu paypal thay đổi.

 

 

 

Trước hết bạn scan cái CMND, sau đó làm theo các bước dưới đây:

 

Bước 1:

 

Login vào tài khoản paypal, kéo xuống cuối trang click vào Contact Us

 

change_name_PP_01[5][4]         
Bước 2:

 

Type vào “change name” xong bấm vào Search     

 

change_name_PP_02[5][4]

   

   
Bước 3:

 

Click vào “How do I change the name on my Personal/Premier PayPal account?”     

 

change_name_PP_03[5][4]

   

   
Bước 4:

 

Click vào “secure form”     

 

change_name_PP_04[5][4]

   

   
Bước 5:

 

Click chọn “Personal Name Change (incorrect at signup or minor name change)” rồi Continue     

 

change_name_PP_05[5][4]

   

   
Bước 6:

 

Click chọn No rồi Continue     

 

change_name_PP_06[5][4]

   

   
Bước 7:

 

Click vào “Upload Files”     

 

change_name_PP_07[8][4]

   

   
Bước 8:

 

Ở phần Attach a File   
File : click vào browse chọn cái pic của CMND lên, nhớ scan hay chụp 
rõ ràng
 một chút     
File Title : type vào : My ID     
Type of Evidence : chọn Photo ID     
File Description : điền vào tên họ của bạn     
Ví dụ : Hoang Thanh Binh     
Xong click vào Attach This File   
 

 

change_name_PP_08[5][4]

   

   
Bước 9:

 

Kiểm tra lại các thông tin coi đúng chưa, oki hết thì click vào “Send File to PayPal”     

 

change_name_PP_09[14][3]

   

Như vậy bạn đã thực hiện xong yêu cầu đổi tên theo đúng trình tự của Paypal, việc còn lại là bạn chờ kết quả.

  Chúc các bạn thành công.   

Advertisements

Written by cuongk6t

27/05/2011 at 10:08 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: