Khi bạn rút tiền về ngân hàng, bắt buộc tên bạn nhập trên PayPal và tên  tài khoản ngân hàng phải giống nhau hoàn toàn, kể cả thứ tự. Bài viết  sau sẽ hướng dẫn bạn rút tiền mà không bị các rắc rối về tên họ.


    1/ Nếu bạn đã add sẵn  một tài khoản ngân hàng vào PayPal và hiện tại đang bị ngược tên h, bạn  hãy xóa tài khoản này đi bằng cách tại thẻ My Account, bạn vào Profile > Add/Edit Bank Account, đánh dấu chọn vào account rồi chọn Remove để xóa.

PayPal Remove Account

    2/ Nếu chưa add tài khoản hoặc vừa xóa tài khoản ngược tên đi, bạn cần phải thêm một tài khoản mới. Cũng tại Add/Edit Bank Account,  bạn bấm Add. Tại Name on account, PayPal có 3 ô trong đó có 1 ô không  thay đổi là họ của bạn, nếu họ là chính xác thì bạn chỉ việc nhập Middle Name  (tên lót) và Name (tên) theo đúng thứ tự tên của bạn là xong. Phần còn  lại làm như bình thường. Sau khi làm xong bạn có thể rút tiền được rồi. [Xem hướng dẫn rút tiền PayPal].

PayPal Name

    3/ Nếu ở bước 2, ô cố định không phải là họ mà là tên của bạn thì bạn đã bị ngược tên, bạn cần phảiliên hệ PayPal để đổi tên, xem hướng dẫn tại đây. Sau khi đổi tên bạn làm lại bước 2. LƯU Ý VỚI NHỮNG BẠN SẮP ĐĂNG KÍ PAYPAL, bạn nên điền đúng vị trí Last Name (họ), First Name (tên) như trong bàihướng dẫn đăng kí.


Khi điền tên cách này khi đăng nhập vào PayPal, tại Welcome bạn sẽ thấy tên bị ngược (ví dụ
Nguyen Van A chỉ còn A Nguyen hoặc Van  A Nguyen. Nhưng bạn không phải lo vì tên ở đó không quan trọng, quan  trong là khi rút tiền bạn không bị ngược tên và có thể rút thành công.

Chúc bạn thành công! 

Advertisements