cuongk6t's Blog

How they do that – step by step

Nagios Tutorial

Install phpMyAdmin on Centos


Install phpMyAdmin on Centos – cài đặt phpMyAdmin trên CentOS

Trong các bài viết trước, mình đã trình bày cách cài đặt MySQL Server trên CentOS. Nhưng để quản lý cơ sỡ dữ liệu trên MySQL Server một cách dễ dàng hơn thì chúng ta cần phải có công cụ quản lý. Một trong những công cụ quản lý, thao tác cơ sỡ dữ liệu của MySQL được dùng khá phổ biến hiện nay là phpMyAdmin.

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 5.6.

Yêu cầu: Đã cài đặt MySQL

Tiến hành:

Chúng ta sẽ sử dụng lệnh yum để tải và cài đặt gói phpmyadmin.
1.

yum install phpmyadmin

Lưu ý: Nếu bạn gõ lệnh trên mà thấy xuất hiện thông báo “No package phpmyadmin available”, thì bạn cần cập nhật lại gói yum của mình. Vào http://rpmrepo.org/RPMforge/Using và tải về phiên bản phù hợp với bản CentOS hiện tại của bạn.

Ví dụ ở đây mình tải bản cho x64:

wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm

Sau đó cài đặt gói này

rpm -Uhv rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.x86_64.rpm

Đánh lệnh cập nhật lại yum của CentOS

yum update

Sau khi đã cập nhật xong thì bạn có thể sử dụng yum install phpmyadmin để cài đặt rồi.

Cấu hình phpMyAdmin:

– Để có thể truy cập từ xa bằng các browser của máy client. Chúng ta cần sửa lại nội dung của file phpmyadmin.conf

Đánh lệnh:

vi /etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf

Bạn sẽ thấy nội dung như sau:

<Directory “/usr/share/phpmyadmin”>

Order Deny,Allow

Deny from all

Allow from 127.0.0.1

< /Directory>

Ở dòng “Allow from 127.0.0.1” bạn điền vào các ip của các máy client có thể truy cập vào phpMyAdmin. Hoặc bạn cũng có thể mở cho tất cả các client đều được phép truy cập bằng cách sửa lại là “Allow from all”

Sau đó, chúng ta cần khởi động lại Apache:

service httpd restart

Bây giờ, bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin bằng địa chỉ http://IP_Server_or_Domain/phpmyadmin.

Tuy nhiên có thể bạn sẽ gặp lỗi như sau:

Error
The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret).

Bạn cần sửa lại file config.inc.php:

vi /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php

Tìm dòng:

<em>$cfg[‘blowfish_secret’] = ”; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */</em>

Trong dấu ” bạn đánh vào 1 sceret keyword bất kì và lưu file này lại.

Và bây giờ, ta có thể đăng nhập vào phpMyAdmin thành công!

Nguồn: tác giả david, thegioigiaiphap.vn

@6/2011 – cuongk6t – Nguyen Quoc Cuong

Advertisements

One thought on “Install phpMyAdmin on Centos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: